ตัวอย่างโครงงาน : เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทปีทาโกรัส

โครงงาน : เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทปีทาโกรัส

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2554

 

 

จัดทำโดย

1. ด.ช.ภานุพงศ์  ปัญญาสา                 เลขที่ 4  ชั้น ม. 2/1

2. ด.ช.ณัฐกล  ต๊ะเอ้ย                         เลขที่ 7  ชั้น ม. 2/1

3. ด.ช.อดิศักดิ์  วงค์เรือน                   เลขที่ 2  ชั้น ม. 2/1

4. ด.ช.จักราวุธ  ศิรินันท์                     เลขที่ 5  ชั้น ม. 2/1

ครูที่ปรึกษา

โรงเรียนปัว

อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาแพร่ น่าน เขต 37

ชื่อโครงงาน : เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหารากที่สอง

 

ผู้จัดทำ

1.ด.ช.ภานุพงศ์  ปัญญาสา  เลขที่ 4  ชั้น ม. 2/1

2.ด.ช.ณัฐกล  ต๊ะเอ้ย  เลขที่ 7  ชั้น ม. 2/1

3.ด.ช.อดิศักดิ์  วงค์เรือน  เลขที่ 2  ชั้น ม. 2/1

4.ด.ช.จักราวุธ  ศิรินันท์  เลขที่ 5  ชั้น ม. 2/1

 

ครูที่ปรึกษา

คุณครูบุษยมาศ  แบ่งทิศ

จุดประสงค์

1.เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในเนื้อหาทางคณิตศาสตร์

2.เพื่อแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทปีทาโกรัส

 

วัสดุอุปกรณ์

1.แผ่นไม้            4.สก๊อตเทปสี                  7.ฟิวเจอร์บอร์ด          10.สติ๊กเกอร์ใส

2.ไม้เป็นแท่ง      5.สก๊อตเทปใส                8.คัตเตอร์                   11.แผ่นรองคัตเตอร์

3.กระดาษ           6.กาวสองหน้า                9.กรรไกร                  12.สีเมจิก

 

วิธีดำเนินการ

1.ศึกษาค้นคว้าเรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส

2.ศึกษาวิธีการแก้โจทย์ปัญหา

3.วางแผนการทำโครงงาน

4.เก็บรวบรวมข้อมูล

5.ดำเนินการทำโครงงาน การแก้โจทย์ปัญหา

6.วิเคราะห์ข้อมูล

7.สรุปผลการทำโครงงาน

8.นำเสนอโครงงาน

ผลการดำเนินงาน

เสาธงต้นหนึ่ง ตั้งตรงอยู่ด้วยเสาข้างสองต้นซึ่งมีน๊อตยึดติดอยู่ 2 ด้าน โดยน๊อตด้านบนอยู่สูงจากพื้น 9 ฟุต นายสำราญต้องการทาสีเสาธง เขาจึงถอดน๊อตด้านล่างแล้วหมุนเสาธงดังรูป โดยยอดเสาธงห่างจากโคนเสา 12 ฟุต จงหาว่าเสาธงต้นนี้เมื่อตั้งตรง ยอดเสาธงจะห่างจาพื้นดินเท่าไหร่

                                     วิธีคิด

       c2 = a2+b2

       c2 = 92+122

           c2 = 81+144

    c2 = 225

                                                                        c2 =   152

            c = 15

จากนั้น นำความยาวของเสาข้างทั้งสองข้างมาบวกกับความยาวของเสาธง

จะได้         9+15 = 24

ดังนั้น  ยอดเสาจะห่างจากพื้นดิน 24 ฟุต

สรุปผล

เสาธงต้นหนึ่ง ตั้งตรงอยู่ด้วยเสาข้างสองต้นซึ่งมีน๊อตยึดติดอยู่ 2 ด้าน โดยน๊อตด้านบนอยู่สูงจากพื้น 9 ฟุต นายสำราญต้องการทาสีเสาธง เขาจึงถอดน๊อตด้านล่างแล้วหมุนเสาธงดังรูป โดยยอดเสาธงห่างจากโคนเสา 12 ฟุต แสดงว่าเสาธงต้นนี้เมื่อตั้งตรง ยอดเสาธงจะห่างจาพื้นดิน 24 ฟุต

จากโจทย์ปัญหาเบื้องต้นเราได้รู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาทฤษฎีบทปีทาโกรัส  เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาทางคณิตศาสตร์และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้

ในการทำโจทย์ปัญหาโดยใช้สูตรวิธีคิดจากบทปีทาโกรัสได้ความรู้หลาย ๆอย่าง   เช่น

1.ได้รู้สูตรวิธีการคิดหาคำตอบในโจทย์ปัญหา เรื่องทฤษฎีปาโกรัส

2.สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เกณฑ์การประเมิน

 

ลำดับที่

รายการ

น้ำหนัก

คะแนน

3

2

1

1.

ความถูต้อง ชัดเจน

5

2.

นำทักษะทางคณิตศาสตร์มาใช้

5

3.

รูปเล่มโครงงานถูกต้องชัดเจน

5

4.

ความสะอาด สวยงาม

2

5.

ความตรงต่อเวลา

2

6.

การนำเสนอโครงงาน

5

ข้อเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: